Gerbrands homepage

maandag, augustus 29, 2005

Instorting van de financiele wereld

Via de nieuwsgroup nl.wetenschap kwam ik op de volgende link: Peak Oil: Life After the Oil Crash. In dit grondige artikel wordt beschreven hoezeer de Amerikaanse economie (voor de Europese zal het nauwelijks verschillen) afhankelijk is van olie.
Zelfs alternatieve energiebronnen als biomassa, nucleaire energie, zonneenergie, zijn voor hun bouw enorm afhankelijk van olie.
Olie zal niet in een keer op gaan, maar de prijzen zullen langzaam stijgen. Hoe zeer dat echter de ecomie kan schaden, blijkt wel uit de oliecrisis van de jaren '70.
Als prijzen nog hoger worden, zullen veel rijkere landen oorlogen gaan voeren om de laatste beetjes olie binnen te krijgen. De VS is daar feitelijk al mee bezig in Irak.
Al met al begin ik me al lichtelijk schuldig te voelen dat ik nu gebruik maak van mijn auto, aan de andere hand de trein gebruikt indirect ook olie.

Tegelijkertijd stijgt de de bovolking exponentieel. Er is al een enorme grote bevolking voor de aarde en deze neemt alleen maar toe. Gelukkig stagneert het bevolkingsaantal in de westerse wereld, maar in armere landen neemt het alleen maar toe.

Het is te hopen dat er binnenkort iets komt als een fusiecentrale en dat de bevolking toch inziet dat olie niet onbeperkt is!