Gerbrands homepage

dinsdag, februari 01, 2005

TBC in Zeist

In Zeist heeft een medewerker van een C1000 een jaar lang met open TBC gelopen. Hij heeft een groot aantal mensen in zijn omgeving besmet.
Iedereen in de omgeving of die ooit in de betreffende C1000 was moest zich laten controleren.

Aangezien ik ook in Zeist woon op redelijke korte afstand van deze supermarkt, heb ik dit vandaag ook gedaan.
Ik was er 's avonds om half acht. Ik had het geluk dat ik meteen door kon lopen. Iedereen was blijkbaar al geweest (het was tot acht uur). Het was wel mijn bedoeling eerder te komen, maar dat kwam er niet van.
Nadat mijn eerder ingevulde formulier met NAW- en relevante medische gegeven een keer bekeken was kreeg ik een vrij pijnloze prik.
Van wat ik later hoorde, moet na enkele dagen een rode vlek onstaan op de plek waar geprikt is als ik daadwerkelijk TBC hebt. Het lijkt vooralsnog niet het geval, zie dit plaatje van mijn arm (was even uitdaging om 'm scherp te krijgen, verder natuurlijk vrij zinloos):