Gerbrands homepage

maandag, oktober 18, 2004

Koran

In Trouw van vandaag staat een artikel over een stripverhaal van Amerikaanse christenen over Mohammed.

In de Koran zijn vele wreedheden en vormen van anti-antisemitisme.

Het is wel enigzins ironisch dat christenen met zo'n stripverhaal komen - over uit de bijbel zijn ook uiterst discutabele uitspraken te halen.
Aan de andere hand, heeft Jezus zelf nooit oorlog gevoerd, zijn tegenstanders laten executeren of intolerantie over bepaalde minderheden gepredikt. Over andere gedeeltes van de bijbel valt dit overigens niet te zeggen. Christenen denken alleen niet dat de bijbel openbaard is door God, zoals moslims maar weten zelf ook wel dat de verhalen van de bijbel in de loop der eeuwen zijn ontstaan. De bijbel zelf is samengesteld in de twaalfde eeuw. Veel boeken, verhalen, zijn toen ook weggelaten.

In de 'comments' op het artikel in Trouw, staat ook link naar Arabische haatpropaganda, die in dit verband ook wel interessant is: Het is erg schokkend te zien, wat Arabieren of Palastijnen via de televisie over zich uitgestort krijgen.